"26 צורניים

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
חסכת 100%
+
+
+
+
+